Kodeks Przejrzystości

Kodeks Przejrzystości firm farmaceutycznych zrzeszonych w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Kodeks Przejrzystości to część europejskiego projektu, którego celem jest zwiększenie transparentności współpracy branży farmaceutycznej ze środowiskiem medycznym. Został przygotowany przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), którą w Polsce reprezentuje INFARMA. Zapisy Kodeksu respektują 33 stowarzyszenia należące do EFPIA i ich firmy członkowskie.

Kodeks Przejrzystości jest samoregulacją innowacyjnych firm farmaceutycznych zrzeszonych w INFARMIE oraz jego sygnatariuszy. Określa zasady udostępniania informacji na temat współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Zgodnie z Kodeksem Przejrzystości od 2016 roku wszystkie firmy członkowskie INFARMY oraz sygnatariusze Kodeksu, za wiedzą i zgodą przedstawicieli zawodów medycznych oraz organizacji ochrony zdrowia, upubliczniają wysokość wynagrodzeń i innych świadczeń związanych ze współpracą.

Współpraca firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia od dawna jest motorem napędowym rozwoju w dziedzinie opieki nad pacjentem i postępu innowacyjnej medycyny. Przedstawiciele zawodów medycznych oraz współpracujące z nimi organizacje dostarczają branży farmaceutycznej cennej, niezależnej i fachowej wiedzy opartej na doświadczeniu klinicznym i praktyce w leczeniu. Co więcej, przedstawiciele zawodów medycznych jako pierwszy punkt kontaktu z pacjentem, dysponują nieocenioną wiedzą na temat rezultatów leczenia pacjentów i prowadzenia terapii. Ta specjalistyczna wiedza pomaga firmom w coraz lepszym dostosowywaniu produktów do potrzeb pacjentów, a tym samym w kompleksowym doskonaleniu opieki nad chorymi.

Kodeks Przejrzystości umożliwia rzetelne i transparentne pokazanie zakresu oraz wartości tej współpracy i stanowi ważny krok w kierunku budowy większego zaufania między branżą farmaceutyczną, środowiskiem medycznym a pacjentami.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o Kodeksie Przejrzystości prosimy o zapoznanie się z materiałami dostępnymi na stronie internetowej
EFPIA oraz INFARMA

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące metodologii publikowania danych w Eli Lilly Polska zachęcamy do zapoznania się z treścią Noty Metodologicznej

2018 Kodeks Przejrzystości – Raport

2018 Kodeks Przejrzystości – Nota Metodologiczna

2019 Kodeks Przejrzystości – Raport

2019 Kodeks Przejrzystości – Nota Metodologiczna

2020 Kodeks Przejrzystości – Raport

2020 Kodeks Przejrzystości – Nota Metodologiczna

Wszystkie pytania dotyczące realizacji Kodeksu przez firmę Lilly w Polsce należy kierować telefonicznie pod numerem: +48 22 440 33 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ciupak_magdalena@lilly.com

PP-MG-PL-0133