POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie, jakie informacje na temat użytkowników może zbierać Eli Lilly Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury 18A, oraz jak informacje te są przetwarzane. Polityka Prywatności dotyczy stron internetowych, które zawierają link do „Polityki Prywatności” w stopce strony, a także aplikacji mobilnych i usług cyfrowych, które prowadzą do niniejszej Polityki Prywatności lub publikują jej treść. W niniejszej Polityce Prywatności strony internetowe, aplikacje i usługi cyfrowe, które prowadzą do Polityki Prywatności lub publikują jej treść, zwane są łącznie „stronami internetowymi” lub „stronami”.

Informacje, które gromadzimy i sposób ich wykorzystania

  • Streszczenie: Niniejsza strona internetowa może zbierać Dane Osobowe, które pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika lub mogą być wykorzystywane w połączeniu z innymi informacjami do celów takiej identyfikacji. Przykłady Danych Osobowych, które bezpośrednio identyfikują użytkownika to m.in. imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres e-mail i inne informacje połączone z danymi identyfikującymi. Nasze strony internetowe mogą zbierać także Dane Osobowe, które nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika na podstawie imienia, nazwiska lub danych kontaktowych, lecz mogą służyć do rozpoznania, iż określony komputer lub urządzenie uzyskało dostęp do naszej strony.

Za pośrednictwem niniejszej strony możemy gromadzić następujące dane na temat użytkowników:

  • Dane kontaktowe: Są to m.in. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne podobne informacje („Dane Osobowe”). Zbieramy te informacje, aby umożliwić użytkownikom kontakt z nami. Użytkownik może odmówić podania swoich Danych Osobowych, lecz wówczas nie będziemy w stanie dostarczyć określonych informacji, produktów lub usług.

  • Dodatkowe informacje: Niektóre sekcje naszych stron internetowych pozwalają na przekazywanie nam dodatkowych Danych Osobowych. Na przykład użytkownik może zapisać się na jedną z naszych list mailingowych lub biuletynu. Możemy wykorzystywać przekazane nam dane do przesyłania oczekiwanych przez użytkownika informacji, odpowiedzi na zadane pytania, poprawy jakości naszych stron internetowych, weryfikacji relacji z użytkownikiem oraz innych działań, które mogą okazać się niezbędne do udzielenia odpowiedzi w jakiejkolwiek sprawie.  

  • Zainteresowania i preferencje: Informacje te pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób najlepiej świadczyć usługi na rzecz użytkowników na podstawie ich zainteresowań naszymi produktami i usługami. Mogą one obejmować preferencje dotyczące sposobów kontaktu, dalszego rozwijania relacji zawodowej, produktów, języków i rozwiązań marketingowych, a także dane demograficzne. Niektóre z tych informacji gromadzimy za zgodą użytkownika, a inne zbieramy automatycznie w związku z prowadzoną działalnością. 

  • Korzystanie ze strony internetowej: Korzystamy z tych informacji do zarządzania i ochrony naszych stron internetowych, systemów sieciowych i innych elementów. Mogą one obejmować adres IP, datę i godzinę sesji przeglądania, położenie geograficzne, sposoby poruszania się po stronie oraz inne informacje zbierane przez nasze logi, pliki „cookie” lub na inne sposoby. Mogą znajdować się wśród nich informacje, które nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika, lecz wskazują na określone urządzenie. Istnieje możliwość, że adres IP użytkownika lub wykorzystywany przez nas plik „cookie” zawiera informacje, które mogą być uznawane za Dane Osobowe. Nasze sposoby wykorzystywania plików „cookie” i innych technologii opisano szczegółowo poniżej. Informacje te zbieramy automatycznie w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

Możemy również wykorzystywać informacje do realizacji naszych obowiązków prawnych lub regulacyjnych (jak zgłaszanie działań niepożądanych), realizacji naszych praw, w celu przechowywania dokumentacji Lilly oraz zarządzania stroną internetową, prowadzenia badań i opracowywania produktów – czyli do prowadzenia działań, które są integralną częścią działalności Lilly.

Jeżeli jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa, możemy łączyć informacje zebrane na temat użytkownika (w tym Dane Osobowe) z informacjami uzyskanymi od stron trzecich dla celów wskazanych powyżej. Informacje dotyczące użytkownika mogą być również wykorzystywane do profilowania dla wskazanych powyżej celów. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec profilowania, kontaktując się z nami w sposób określony w sekcji „Kontakt”.

Pliki „cookie” i inne zbliżone technologie

Technologia „web beacon”

Niniejsza strona internetowa może korzystać z technologii znanej pod nazwą „web beacons”, która pozwala na zbieranie logów. „Web beacon” to mała grafika na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail, zaprojektowana do śledzenia odwiedzanych stron lub otwieranych wiadomości. Logi są zbierane przez nasz serwer, kiedy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron internetowych.

Na niektórych stronach lub w wysyłanych do użytkowników wiadomościach e-mail możemy korzystać z technologii „web beacon” (znanej również pod nazwami „action tag” oraz „clear GIF technology”). Możemy korzystać z obrazków „web beacon” do określenia, które z wysłanych przez nas wiadomości e-mail zostały otwarte oraz czy nastąpiła jakaś reakcja po stronie odbiorcy. Obrazki „web beacons” pozwalają nam również analizować efektywność stron internetowych, określając liczbę odwiedzających stronę lub liczbę odwiedzających, którzy kliknęli na kluczowe elementy strony.

Pliki „cookie”

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookie”. „Cookie” to mały plik danych, który strona internetowa może umieszczać na dysku twardym komputera użytkownika, na którym przechowywane są pliki przeglądarki internetowej. Pliki „cookie” sprawiają, że nie ma potrzeby ponownego wprowadzania określonych informacji do formularzy rejestracyjnych, ponieważ pozwalają stronie „zapamiętywać” informacje wprowadzone wcześniej przez odwiedzającego. Pomagają również w przekazywaniu użytkownikowi określonych informacji dotyczących korzystania z zawartości i śledzą sposób poruszania się po poszczególnych obszarach strony. Pliki „cookie” mogą być zamieszczane na komputerze użytkownika zarówno przez nas, jak
i przez podmioty trzecie, np. firmy analizujące ruch na naszych stronach internetowych.
W przypadku większości przeglądarek internetowych i innego oprogramowania, istnieje możliwość zmiany ustawień tak, aby usunąć pliki „cookie” z dysku komputera, zablokować wszystkie pliki „cookie” lub otrzymywać powiadomienie przed ich zapisaniem. Prosimy o sprawdzenie instrukcji przeglądarki w celu uzyskania dalszych informacji o tych funkcjach. W przypadku braku zgody na stosowanie plików „cookie”, funkcjonalność strony może być ograniczona, uniemożliwiając korzystanie z wielu jej elementów.

Funkcja „Nie śledź (Do Not Track)”

Istnieją różne sposoby zapobiegania śledzeniu aktywności internetowej. Jednym z nich jest ustawienie w przeglądarce opcji ostrzegającej strony internetowe, że użytkownik nie chce, aby gromadziły określone informacje o nim. Jest to tzw. sygnał Do Not Track (DNT). Obecnie nasze strony i zasoby internetowe nie odpowiadają na te sygnały wysyłane przez przeglądarki. Obecnie nie istnieje żaden powszechnie przyjęty standard określający, co powinna zrobić firma w przypadku wykrycia sygnału DNT.

Wybory dotyczące plików „cookie”

European Interactive Digital Advertising Alliance (Europejski Sojusz na rzecz Interaktywnej Reklamy Cyfrowej, EDAA) prowadzi stronę, na której użytkownicy mogą rezygnować z otrzymywania reklam dostosowanych do zainteresowań od niektórych lub wszystkich sieci reklamowych uczestniczących w programie. Informacje na temat EDAA można znaleźć pod adresem www.youronlinechoices.eu.

Przyczyny przekazywania danych użytkownika

Możemy przekazywać Dane Osobowe użytkowników naszym podwykonawcom i partnerom w związku z pracą wykonywaną przez nich dla lub we współpracy z Lilly – np. wysyłanie wiadomości e-mail, zarządzanie danymi, hosting naszych baz danych, świadczenie usług przetwarzania danych, obsługa klienta. Możemy również uzupełniać dane użytkowników o informacje uzyskane od tych podmiotów. Podwykonawcy lub partnerzy nie mogą wykorzystywać danych w celach niezwiązanych ze świadczeniem usług na rzecz Lilly lub usług w ramach współpracy, w którą są zaangażowani (np. niektóre nasze produkty są tworzone i wprowadzane na rynek we współpracy z innymi firmami).

Lilly może przekazać Dane Osobowe w odpowiedzi na wezwania lub inne zgodne z obowiązującym prawem zapytania od organów państwowych, w tym w celu spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa narodowego i egzekwowania prawa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Internecie lub w innych przypadkach wymaganych na mocy obowiązujących przepisów prawa. W niezwykle rzadkich przypadkach, kierując się względami bezpieczeństwa kraju lub spółki, zastrzegamy sobie prawo przekazania całej naszej bazy danych odwiedzających strony internetowe odpowiednim organom władzy.

Możemy również przekazać Dane Osobowe podmiotowi trzeciemu w związku ze sprzedażą, cesją lub inną formą przeniesienia działalności strony internetowej, z którą związane są dane informacje. W takim przypadku będziemy wymagać od nabywcy zobowiązania do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Google Analytics

Narzędzie Google Analytics może być stosowane do usprawniania pracy naszej strony internetowej i lepszego zrozumienia, które części strony są wykorzystywane. Google Analytics korzysta z narzędzi technicznych, takich jak pliki „cookie” własne i kod JavaScript, do zbierania informacji o odwiedzających. Usługa Google Analytics śledzi odwiedzających, którzy mają włączoną obsługę JavaScript. Google Analytics anonimowo sprawdza, jak odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną, w tym co robili na stronie i jak na nią trafili. Google Analytics zbiera powyższe informacje od użytkowników.

Informacje te są wykorzystywane do zarządzania i aktualizowania strony. Oceniamy, czy dane demograficzne odwiedzających stronę są zgodne z oczekiwaniami, a także określamy, jak główne grupy docelowe poruszają się po niej.

Własne pliki „cookie” (np. Google Analytics) i innych firm (np. DoubleClick) będą wykorzystywane do tworzenia raportów na temat tego, jak wyświetlenia reklam, inne sposoby korzystania z usług reklamowych oraz interakcje powiązane z odsłonami reklam i usługami reklamowymi są związane z odwiedzaniem strony.

A. Możliwość rezygnacji (Opt-Out):

Google Analytics oferuje możliwość rezygnacji ze zbierania danych odwiedzającym stronę internetową, którzy nie chcą, aby ich dane były gromadzone. Więcej informacji na temat tej opcji znajduje się pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

B. Wykorzystywanie danych przez Google:

Google i spółki należące do Google mogą przechowywać i wykorzystywać –
z zastrzeżeniem warunków Polityki Prywatności firmy Google (
http://www.google.com/privacy.html lub inny URL podany przez Google) – informacje zgromadzone w ramach korzystania z Google Analytics Information Disclosures and Sharing.

Wtyczki mediów społecznościowych (Social Media Plugins)

Nasze strony internetowe mogą zawierać wtyczki mediów społecznościowych, aby umożliwić łatwe dzielenie się informacjami z innymi. Podczas odwiedzania naszej strony, operator serwisu społecznościowego, którego wtyczka znajduje się na stronie, może umieścić na komputerze użytkownika plik „cookie” pozwalający operatorowi rozpoznać osoby, które już wcześniej odwiedzały nasze strony. Jeżeli użytkownik logował się już do swoich profili w mediach społecznościowych podczas przeglądania naszej strony, wtyczki mediów społecznościowych mogą umożliwiać danemu serwisowi otrzymywanie informacji pozwalających na identyfikację użytkownika i wskazujących, że odwiedził naszą stronę. Wtyczka mediów społecznościowych może zbierać te informacje w odniesieniu do odwiedzających, którzy logowali się do serwisów społecznościowych, bez względu na to, czy wykorzystują w tym celu bezpośrednio wtyczkę znajdującą się na naszej stronie. Wtyczki mediów społecznościowych pozwalają też serwisom społecznościowym na dzielenie się informacjami o aktywności użytkownika na naszej stronie z innymi osobami korzystającymi z tych serwisów. Lilly nie sprawuje kontroli nad zawartością wtyczek mediów społecznościowych. Więcej informacji na temat wtyczek mediów społecznościowych można znaleźć w ich polityce prywatności i udostępniania danych.

Okres przechowywania informacji

Dane użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji uzasadnionych i zgodnych z prawem celów biznesowych, zgodnie z naszą polityką przetwarzania danych oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Informacje dotyczące użytkowników niepełnoletnich

Niniejsza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób w wieku poniżej 16 lat. Nie gromadzimy celowo Danych Osobowych użytkowników, którzy nie ukończyli 16 roku życia.

Zapewnianie bezpieczeństwa informacji

Zapewniamy odpowiednie fizyczne, elektroniczne i proceduralne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszej strony. M.in. zapewniamy dostęp do tych informacji wyłącznie upoważnionym pracownikom, dostawcom usług i wykonawcom, którym dostęp ten jest potrzebny do wykonywania działań opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Chociaż dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa informacji, które przetwarzamy i przechowujemy, żaden system bezpieczeństwa nie zapobiega wszystkim potencjalnym naruszeniom.

Prawa i decyzje użytkownika

Użytkownik ma prawo zażądać od nas informacji na temat sposobu wykorzystywania swoich Danych Osobowych i podmiotów, którym zostały one udostępnione. Użytkownik ma prawo zażądać wglądu do swoich Danych Osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania lub usunięcia.

W ograniczonych okolicznościach użytkownik ma również prawo, do tego, aby jego Dane Osobowe były przekazywane innemu podmiotowi lub osobie w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Nasza możliwość realizacji takiego żądania może podlegać ograniczeniom.

Kontakt

Wszelkie powyższe żądania należy zgłaszać do:

Eli Lilly Polska sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 18A

02-092 Warszawa

Tel. +48 22 440 33 00

Z powyższych danych można również skorzystać w razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności.

Składanie skarg

W przypadku chęci złożenia skargi dotyczącej naszego sposobu przetwarzania Danych Osobowych, należy skontaktować się z naszym Inspektorem ds. ochrony danych (który przeanalizuje złożone zawiadomienie), pod adresem privacy@lilly.com.

W przypadku uzyskania niesatysfakcjonującej odpowiedzi lub przekonania, że przetwarzamy Państwa Dane Osobowe niezgodnie z prawem, można złożyć skargę we właściwym organie ds. ochrony danych osobowych.

Przekazywanie Danych Osobowych do innych krajów

Eli Lilly Polska może przekazywać Dane Osobowe oddziałom z grupy Eli Lilly na całym świecie. Te oddziały z grupy Eli Lilly mogą z kolei przekazywać Dane Osobowe kolejnym oddziałom Lilly. Niektóre oddziały z grupy Lilly mogą znajdować się w krajach, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. Niemniej wszystkie oddziały Lilly zobowiązane są do  postępowania w zakresie Danych Osobowych w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat podstaw przekazywania danych oraz środków ostrożności stosowanych przez Lilly w związku z przekazywaniem danych osobowych pomiędzy różnymi krajami, można skontaktować się z Lilly pod adresem e-mail: privacy@lilly.com lub odwiedzić stronę https://www.lilly.com/privacy.

Linki do stron internetowych podmiotów trzecich

Aby ułatwić użytkownikom korzystanie z naszej strony, może ona zawierać linki do innych stron (posiadanych i administrowanych przez podmioty trzecie), które naszym zdaniem zawierają przydatne informacje. Zasady i procedury opisane w niniejszym dokumencie nie mają zastosowania do tych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie czy wykorzystywanie Danych Osobowych na stronach podmiotów trzecich. Dlatego zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za wykorzystanie przez podmioty trzecie  Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej podmiotu trzeciego. Sugerujemy bezpośrednie sprawdzenie na tych stronach ich polityki prywatności, bezpieczeństwa, gromadzenia danych i ich rozpowszechniania.

Zmiany naszych praktyk w zakresie prywatności

Mamy prawo do aktualizowania niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie. Po wprowadzeniu aktualizacji udostępnimy (dla wygody użytkowników) nową wersję na niniejszej stronie. Zawsze będziemy przetwarzać Dane Osobowe użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności, obowiązującą w momencie zebrania informacji. Nie będziemy wykorzystywać Danych Osobowych użytkownika w sposób inny niż określony w Polityce Prywatności, ani nie ujawnimy Danych Osobowych innemu podmiotowi (dla jego własnych celów) bez uprzedniego powiadomienia użytkownika i umożliwienia mu wyrażenia sprzeciwu.

PP-MG-PL-0110