Schizofrenia

Schizofrenia jest złożoną chorobą neurologiczną. Sądzi się, że jej przyczyną są zaburzenia równowagi biochemicznej w mózgu. Pierwsze objawy choroby występują zazwyczaj u młodzieży lub młodych osób dorosłych. Zalicza się do nich urojenia, omamy, zaburzenia toku myślenia i komunikacji oraz wycofanie z życia społecznego.

Nieleczona schizofrenia może stanowić ogromne obciążenie finansowe i emocjonalne dla pacjenta i jego rodziny. Poza tym, choroba generuje koszty społeczne i ekonomiczne, które ponosi całe społeczeństwo. Ze względu na charakter zaburzeń, schizofrenia może niestety także prowadzić do ograniczenia wolności chorej osoby, bezdomności, a nawet samobójstwa.

Chociaż wciąż nie ma sposobu na całkowite wyleczenie, chorobę można leczyć, a wielu chorych cierpiących na schizofrenię prowadzi satysfakcjonujące życie. Psychiatrzy są zgodni co do tego, że najlepsze efekty w schizofrenii można osiągnąć dzięki połączeniu farmakoterapii z „interwencją psychospołeczną”. Terminem tym określa się szereg metod terapeutycznych, takich jak poradnictwo psychologiczne, programy edukacyjne dla pacjentów i inne rodzaje wsparcia.

Obecnie dostępnych jest wiele leków stosowanych w leczeniu schizofrenii. Ponieważ u każdej osoby choroba przebiega w sposób niepowtarzalny, schemat leczenia także powinien być opracowany indywidualnie. Zarówno rodzaj leków, jak i ich dawkowanie, będą się różnić u poszczególnych pacjentów. Niezależnie od stosowanych leków, ważna jest ciągła obserwacja pacjentów i regularne kontrole w celu upewnienia się, że chorzy przyjmują leki w sposób zalecony przez lekarza, a także w celu sprawdzenia, czy dobrze odpowiadają na leczenie oraz monitorowania ewentualnych działań niepożądanych.

Dzięki wczesnej interwencji i właściwej terapii wiele osób cierpiących na schizofrenię może panować nad swoją chorobą i prowadzić pełne, produktywne życie.