Rak płuca

Rak płuca rozwija się w płucach, gdzie komórki nowotworowe namnażają się, tworząc zmiany guzowate, które naciekają i niszczą prawidłowe tkanki. Najczęstszym typem raka płuca jest niedrobnokomórkowy rak płuca (ang. non-small-cell lung cancer, NSCLC). Drugim ważnym typem nowotworu jest drobnokomórkowy rak płuca (ang. small-cell lung cancer, SCLC).

Głównym czynnikiem ryzyka rozwoju raka płuca jest palenie tytoniu. Ze względu na pośrednie narażenie na działanie dymu tytoniowego (tzw. bierne palenie), ryzyko zachorowania jest zwiększone u tych, którzy przebywają lub pracują w pobliżu osób palących. W leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca bierze się pod uwagę ogólny stan zdrowia pacjenta, typ nowotworu i stadium zaawansowania choroby. Leczenie może obejmować leczenie operacyjne, radioterapię, chemioterapię i(lub) terapię celowaną.

Osoby, u których rozpoznano niedrobnokomórkowego raka płuca, powinny współpracować z lekarzem, zadając mu pytania i analizując wraz z nim wszelkie dostępne metody leczenia. To może pomóc im w przejęciu częściowej kontroli nad sytuacją i opanować lęk, który często pojawia się po rozpoznaniu nowotworu.

Złośliwy międzybłoniak opłucnej (ang. malignant pleural mesothelioma, MPM)

Złośliwy międzybłoniak opłucnej jest nowotworem błony wyściełającej wnętrze jamy klatki piersiowej. Komórki mezotelialne wyściełają jamę klatki piersiowej, jamę brzuszną oraz jamę osierdzia i pokrywają zewnętrzną powierzchnię większości narządów wewnętrznych. Komórki te pomagają chronić narządy wewnętrzne, wytwarzając specjalny płyn zwilżający, który umożliwia przesuwanie się narządów względem sąsiednich struktur. Płyn ten ułatwia ruchy płuc wewnątrz klatki piersiowej podczas oddychania.

Głównym czynnikiem ryzyka rozwoju międzybłoniaka jest kontakt z azbestem. Opracowując plan leczenia u osób ze złośliwym międzybłoniakiem opłucnej, lekarz bierze pod uwagę ogólny stan zdrowia pacjenta, a także rodzaj i stadium zaawansowania nowotworu. Leczenie może obejmować leczenie chirurgiczne, radioterapię lub chemioterapię- lub może polegać na kojarzeniu tych metod.