Ostry zespół wieńcowy

Ostry zespół wieńcowy (ang. acute coronary syndrome, ACS) jest to ogólny termin obejmujący szereg zaburzeń będących następstwem nagłego niedokrwienia serca, w tym niestabilną dławicę piersiową i zawał serca.

Do czynników ryzyka wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego zalicza się między innymi wiek, występowanie choroby w rodzinie, wysokie ciśnienie krwi, wysokie stężenie cholesterolu i palenie tytoniu.

Sposób leczenia ostrego zespołu wieńcowego różni się u poszczególnych osób i zależy od charakteru schorzenia. Często u pacjentów z takimi chorobami serca jak ostry zespół wieńcowy wykonuje się różne rodzaje badań i procedur, a w leczeniu stosuje się rozmaite leki. Istotne jest zatem, by pacjenci poznali i zrozumieli swoją chorobę, mogli zadawać pytania lekarzowi oraz wiedzieli, jakie leki przyjmują i jakie procedury są u nich przeprowadzane.

Pacjenci w znacznym stopniu mogą przyczynić się do powodzenia leczenia, jeśli przestrzegają zaleceń lekarza i starają się wprowadzić w swoim życiu zmiany korzystne dla serca, takie jak zaprzestanie palenia, zwiększenie aktywności fizycznej, kontrolowanie ciśnienia krwi i zdrowa dieta.

Więcej informacji na temat ostrego zespołu wieńcowego można uzyskać od lekarza lub wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia.