Twoje

Zdrowie

Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości w życiu każdego człowieka. Gdy u kogoś z naszych najbliższych lub u nas samych zostanie zdiagnozowana choroba, znalezienie wiarygodnych i rzeczowych informacji na jej temat staje się nagle bardzo ważne. Rzetelna informacja na temat chorób, ich profilaktyki i leczenia jest tak naprawdę niezbędna, aby móc jak najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem.

ADHD

ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) jest uwarunkowanym genetycznie zaburzeniem dotyczącym części mózgu odpowiedzialnych za koncentrację, uwagę i kontrolę impulsów. Osoby cierpiące na tę chorobę przejawiają zachowania destrukcyjne, których nie można wytłumaczyć obecnością innych zaburzeń psychicznych i które są niewłaściwe dla osób w tym samym wieku, o podobnej inteligencji i na podobnym etapie rozwoju.

 

   

CUKRZYCA 

Cukrzyca jest chorobą, w której organizm nie jest w stanie właściwie wykorzystać energii pochodzącej ze spożywanych pokarmów. Spożyty pokarm jest przetwarzany na cukier zwany glukozą. Glukoza przechodzi do krwiobiegu i z krwią przenoszona jest do komórek, które wykorzystują ją jako źródło energii.

 

   

OSTRY ZESPÓŁ WIEŃCOWY

Ostry zespół wieńcowy (ang. acute coronary syndrome, ACS) jest to ogólny termin obejmujący szereg zaburzeń będących następstwem nagłego niedokrwienia serca, w tym niestabilną dławicę piersiową i zawał serca.

   

RAK PŁUCA

Rak płuca rozwija się w płucach, gdzie komórki nowotworowe namnażają się, tworząc zmiany guzowate, które naciekają i niszczą prawidłowe tkanki. Najczęstszym typem raka płuca jest niedrobnokomórkowy rak płuca (ang. non-small-cell lung cancer, NSCLC). Drugim ważnym typem nowotworu jest drobnokomórkowy rak płuca (ang. small-cell lung cancer, SCLC).
 

   

SCHIZOFRENIA

Schizofrenia jest złożoną chorobą neurologiczną. Sądzi się, że jej przyczyną są zaburzenia równowagi biochemicznej w mózgu. Pierwsze objawy choroby występują zazwyczaj u młodzieży lub młodych osób dorosłych. Zalicza się do nich urojenia, omamy, zaburzenia toku myślenia i komunikacji oraz wycofanie z życia społecznego.

 

   

ZABURZENIA EREKCJI

Termin „zaburzenia wzwodu” dotyczy przypadków, w których pobudzony seksualnie mężczyzna nie może osiągnąć odpowiedniej sztywności i powiększenia prącia z powodu niedostatecznego wypełnienia krwią ciał jamistych lub nie jest w stanie utrzymać erekcji.