Cukrzyca

CUKRZYCA

Cukrzyca jest chorobą, w której organizm nie jest w stanie właściwie wykorzystać energii pochodzącej ze spożywanych pokarmów. Spożyty pokarm jest przetwarzany na cukier zwany glukozą. Glukoza przechodzi do krwiobiegu i z krwią przenoszona jest do komórek, które wykorzystują ją jako źródło energii.

Insulina jest hormonem umożliwiającym zaspokojenie zapotrzebowania organizmu na energię. Jeśli organizm nie jest w stanie wytworzyć odpowiedniej ilości insuliny lub wykorzystać jej we właściwy sposób, dochodzi do zwiększenia stężenia glukozy we krwi i może rozwinąć się cukrzyca. Nagromadzenie nadmiernych ilości glukozy we krwi może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak utrata wzroku, choroby serca, zaburzenia pracy nerek, uszkodzenie nerwów i zaburzenia wzwodu.

Cukrzyca typu 1

Jest to choroba, w której insulina w ogóle nie jest wytwarzana przez trzustkę. Tę postać cukrzycy można leczyć wyłącznie insuliną we wstrzyknięciach.

Cukrzyca typu 2

Jest to choroba, w której ilość insuliny wytwarzanej w trzustce nie zaspokaja potrzeb organizmu lub wytwarzana w organizmie insulina nie działa prawidłowo, albo obydwa rodzaje zaburzeń stwierdza się jednocześnie. W tej postaci cukrzycy leczenie początkowo może polegać wyłącznie na modyfikacji diety i zmianie trybu życia, czyli zwiększeniu aktywności fizycznej. Jeśli taka terapia nie zapewnia odpowiedniej kontroli cukrzycy, konieczne może być zastosowanie dodatkowo leków doustnych lub insulinoterapii. Cukrzyca typu 2 jest chorobą postępującą. Oznacza to, że z upływem czasu niezbędna jest intensyfikacja leczenia.

Zarówno cukrzyca typu 1, jak i cukrzyca typu 2 jest poważnym schorzeniem, jednak dostępnych jest wiele sposobów umożliwiających pacjentom utrzymanie dobrego stanu zdrowia. Zalicza się do nich przestrzeganie odpowiedniego planu posiłków, zwiększenie aktywności fizycznej, a także staranne monitorowanie i kontrola glikemii, ciśnienia krwi oraz stężenia cholesterolu. U niektórych osób z cukrzycą typu 2 chorobę można skutecznie kontrolować wyłącznie dzięki modyfikacji trybu życia.

Badania naukowe przyczyniły się do istotnego postępu w tej dziedzinie i udostępnienia wielu nowych leków.
Więcej informacji można uzyskać od lekarza lub wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia.

 

Hipoglikemia
i jej następstwa.

Wielowymiarowa analiza problemu.

Pobierz raport opracowany w marcu 2018 r. pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Pobierz streszczenie raportu
Pobierz pełen raport

 

 

PP-LD-PL-0019