ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) jest uwarunkowanym genetycznie zaburzeniem dotyczącym części mózgu odpowiedzialnych za koncentrację, uwagę i kontrolę impulsów. Osoby cierpiące na tę chorobę przejawiają zachowania destrukcyjne, których nie można wytłumaczyć obecnością innych zaburzeń psychicznych i które są niewłaściwe dla osób w tym samym wieku, o podobnej inteligencji i na podobnym etapie rozwoju.

ADHD zaczyna się w dzieciństwie, ale u dużej grupy chorych, typowe objawy choroby utrzymują się do wieku dojrzałego. ADHD jest jednym z najczęstszych zaburzeń zachowania występujących u dzieci i młodzieży.

Objawy ADHD można opanować, stosując farmakoterapię i(lub) terapię behawioralną. Nieustannie prowadzone są wielokierunkowe badania nad tą chorobą. Obecnie dostępnych jest wiele nowych terapii ułatwiających leczenie zaburzeń i umożliwiających osobom z ADHD czerpanie większej satysfakcji z życia oraz wykorzystanie w pełni swoich możliwości.

Więcej informacji na temat ADHD i leczenia choroby można uzyskać od lekarza lub wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia.