Informacja medyczna Lilly

Medinfo

Lilly Medical Information (Medinfo) - Centrum Medycznej Informacji Naukowej Eli Lilly 

Serwis oparty na danych literaturowych, przeznaczony dla pracowników ochrony zdrowia.

Naszym celem jest dokładne i obiektywne informowanie Państwa o produktach Eli Lilly.  Dostarczając naukową informację medyczną o lekach pragniemy przyczynić się do tego, żeby właściwy lek trafiał do właściwego pacjenta, we właściwej dawce oraz we właściwym czasie.

Serwis Medycznej Informacji Naukowej Lilly - udziela odpowiedzi na pytania dotyczące leków Lilly z zakresu:    
● Sposobów podawania i dawkowania naszych produktów;
● Bezpieczeństwa stosowania u różnych grup pacjentów;
● Interakcji lekowych oraz stosowania w chorobach współistniejących;
● Porównania skuteczności;
● Mechanizmu działania i metabolizmu substancji czynnej (farmakodynamiki i farmakokinetyki substancji czynnej).

Odpowiadamy także na pytania związane z obszarami terapeutycznymi, w których stosowane są nasze leki.

Formy odpowiedzi:
● Listy medyczne, będące podsumowaniem informacji zebranych z rzetelnych źródeł (publikacji naukowych, badań klinicznych, internetowych baz medycznych oraz Charakterystyki Produktu Leczniczego).
● Pełne wersje publikacji naukowych, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej.
● Przeglądy literatury naukowej związane z naszymi produktami oraz obszarami terapeutycznymi, w których są stosowane.

Informację o naszych produktach znajdują się tutaj

Odpowiedzi udzielamy w ciągu 5 dni roboczych, dokładając wszelkich starań, aby ten czas był nie dłuższy niż 48 h.

Lilly Medical Information
Eli Lilly Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18 A,
02-092 Warszawa
e-mail: pl_medinfo@lilly.com
tel: (+48 22) 440 33 00
faks: (+48 22) 440 35 50
Informacja o ochronie prywatności