Informacja medyczna Lilly

Medinfo

Lilly Medical Information (Medinfo) - Centrum Medycznej Informacji Naukowej Eli Lilly 

Serwis oparty na danych literaturowych, przeznaczony wyłącznie dla lekarzy
Naszym celem jest dokładne i obiektywne informowanie Państwa o produktach Eli Lilly. 
Dostarczając naukowe informację medyczną o lekach pragniemy przyczynić się do tego, żeby właściwy lek trafiał do właściwego pacjenta, we właściwej dawce i czasie.

Serwis Medycznej Informacji Naukowej Lilly-  udziela odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące leków Lilly z zakresu:    

  • Sposobów podawania i dawkowania naszych produktów
  • Bezpieczeństwa stosowania u różnych grup pacjentów
  • Interakcji lekowych oraz stosowania w chorobach współistniejących
  • Porównania skuteczności
  • Mechanizmu działania i metabolizmu substancji czynnej (farmakodynamiki i farmakokinetyki substancji czynnej.

Odpowiadamy także na pytania związane z chorobami, w których stosowane są nasze leki.

Nasze odpowiedzi to:

  • Listy Medyczne, czyli krótkie podsumowania informacji zebranych z różnych źródeł (publikacji naukowych, badań klinicznych, internetowych baz medycznych oraz Charakterystyki Produktu Leczniczego).
  • Na Państwa życzenie także pełne wersje publikacji naukowych z najbardziej znanych czasopism na świecie, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej.
  • Także pomoc w wyszukiwaniu literatury naukowej na tematy związane z naszymi produktami oraz obszarami terapeutycznymi, w których są stosowane. Informację o naszych produktach możecie Państwo znaleźć tutaj
  • Odpowiedzi dostarczamy w ciągu 5 dni roboczych, jednak dokładamy wszelkich starań, aby czas ten był jak najkrótszy i nie dłuższy niż 48h!

W przypadku bardzo pilnych zapytań odpowiadamy najszybciej jak to możliwe.

Zachęcamy do skorzystania i pozostajemy do Waszej dyspozycji.

Lilly Medical Information
Eli Lilly Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18 A,
02-092 Warszawa
e-mail: pl_medinfo@lilly.com
tel: (+48 22) 440 33 00
faks: (+48 22) 440 35 50

Informacja o ochronie prywatności

PP-MG-PL-0012