STOP FAŁSZOWANIU!

Informacje dotyczące działań zapobiegających fałszowaniu leków

Sfałszowane leki są niebezpieczne. Należą do nich produkty, które: nie zawierają substancji czynnych; zawierają nieprawidłowe ilości substancji czynnych lub niewłaściwe substancje czynne; zawierają prawidłowe ilości substancji czynnych, lecz ich opakowania są sfałszowane, lub też zawierają duże ilości zanieczyszczeń. Przykładowe, szkodliwe substancje wykrywane w sfałszowanych lekach to między innymi: arszenik, kwas borny, pył ceglany, cement, pył kredowy, pasta do podłóg, farba do malowania dróg z zawartością ołowiu, nikiel, pasta do butów (nadająca połysk tabletkom) oraz talk. Leki te mogą także stanowić nielegalne kopie oryginalnych produktów.

Sfałszowane leki stanowią zagrożenie dla zdrowia, ponieważ są one często wytwarzane nielegalnie w niebezpiecznych warunkach bez zachowania odpowiedniej higieny, pochodzą z nieznanych źródeł, a ich skład nie jest sprawdzony.

Wbrew marketingowym zapewnieniom fałszerzy leków, nie stanowią one „odtwórczej” wersji oryginalnych produktów leczniczych. W przeciwieństwie do leków odtwórczych leki sfałszowane nie są dopuszczone do obrotu przez krajowe urzędy ds. rejestracji. Można fałszować zarówno leki odtwórcze, jak i oryginalne produkty. Należą do nich m.in. leki przeznaczone do zwalczania wirusów, leczenia zakażeń, cukrzycy, chorób psychicznych, chorób serca oraz zaburzeń erekcji.

Sfałszowane leki stanowią dochodowy interes dla przestępców. W 2010 roku dochód z ich sprzedaży oszacowano na 75 miliardów dolarów. Fałszerze leków to przestępcy, którzy działają na skalę globalną, znakomicie prosperując w krajach rozwiniętych oraz rozwijających się, i w niewielkim stopniu troszczą się o zdrowie i bezpieczeństwo publiczne. Wielu fałszerzy stosuje zaawansowane metody oznakowania i pakowania produktów, podczas gdy proces ich wytwarzania cechują złe warunki sanitarne. Fałszowanie leków odnosi się do globalnej sieci producentów, dystrybutorów i sprzedawców.