Zdrowe Partnerstwo

Zdrowe Partnerstwo. Program etyczny Eli Lilly Polska

  • Nasza pomoc organizacyjna oraz finansowa dotyczy wyłącznie inicjatyw mających na celu budowanie platformy do wymiany wiedzy medycznej oraz doświadczeń środowiska medycznego.
  • Wspieramy również inicjatywy mające na celu poprawę jakości opieki nad pacjentem.
  • Każda prośba wnioskodawcy o wsparcie finansowe jest szczegółowo analizowana, a decyzje są podejmowane przez niezależną komisję. Członkami tej komisji są osoby spoza działów związanych ze sprzedażą i marketingiem.
  • Lilly w celu dochowania należytej staranności przy rozpatrywaniu wniosków o wsparcie finansowe może prosić o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących wnioskodawcy. Dostarczenie tych informacji ma na celu ochronę prawnego i etycznego aspektu działalności wnioskodawcy, a także firmy Lilly.
  • Zasady Programu Etycznego „Zdrowe Partnerstwo” wykluczają wsparcie jakichkolwiek inicjatyw o charakterze turystycznym lub rozrywkowym.
  • Zasady Programu Etycznego „Zdrowe Partnerstwo” wykluczają również oferowanie czegokolwiek wartościowego w celu wpłynięcia lub nakłonienia do przepisywania, nabywania, rejestracji, refundacji, zalecania lub wydawania produktów Lilly.

Wartości Eli Lilly

Przez blisko 140 lat w służbie pacjentów firma Lilly zawsze na pierwszym miejscu stawia uczciwość, dążenie do doskonałości i szacunek dla ludzi.

Dzisiejsze otoczenie, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, wymaga od nas wykazywania tych wartości poprzez nasze działania.

Jesteśmy firmą innowacyjną i nastawioną na badania. Od momentu jej założenia w 1876 roku postawiliśmy sobie za cel znalezienie efektywnych odpowiedzi na problemy medyczne. Co roku, przeznaczamy około jednej piątej naszych dochodów na badania i rozwój, co stanowi jedną z najwyższych proporcji w stosunku do dochodów przeznaczanych na R&D w branży. Sprawia to, że jesteśmy jedną z wiodących firm międzynarodowych w tej dziedzinie. Prowadzimy intensywne i rozległe badania naukowe, których wynikiem są innowacyjne leki, pozwalające ludziom dłużej cieszyć się życiem i zdrowiem oraz skuteczniej radzić sobie w walce z przewlekłymi lub nieuleczalnymi dotąd chorobami.

Wiarygodność i Zaufanie

„Od zawsze zasadą działania naszej firmy było nie tylko przestrzeganie prawa, lecz także najwyższych standardów etyki biznesowej”. --Eugene Beesley, Prezes 1958

Dzisiaj obowiązujące w Lilly procedury Dobrych Praktyk Promocyjnych, Dobrych Praktyk Klinicznych i Dobrych Praktyk Produkcyjnych są bardziej rygorystyczne niż standardy ustanawiane przez branżę i ustawodawcę. To sprawia, że nasi partnerzy mogą czuć się komfortowo podejmując jakąkolwiek współpracę z Lilly, ponieważ działamy w sposób nie pozostawiający wątpliwości. Wiarygodność i zaufanie budujemy nie tylko poprzez przestrzeganie litery prawa, ale również stosując najwyższe normy etyczne we wszystkim co robimy.

Etyczna Współpraca

Uczciwość i etyka postępowania należą do podstawowych zasad, którymi kieruje się Lilly i jej pracownicy. Profesjonalna i etyczna współpraca z lekarzami, odgrywa dla nas kluczową rolę w rozwoju i zastosowaniu produktów leczniczych. Zależy nam na stosowaniu etycznych i jasnych dla obu stron, zasad współpracy w ramach prowadzonego dialogu.

Lilly aktywnie uczestniczy, a czasami przewodzi działaniom mającym na celu stworzenie lub uaktualnienie kodeksów etycznych dla branży farmaceutycznej. Kadra kierownicza Lilly była bardzo mocno zaangażowana w podniesienie standardów etycznych w Polsce (Kodeks Farmaceutycznej Etyki Marketingowej INFARMA www.infarma.pl), w Europie (kodeks EFPIA) i na całym świecie (kodeks IFPMA). Regulacje w nich zawarte są nie tylko standardem etycznego postępowania, ale także, w połączeniu z wewnętrznymi standardami Lilly, stanowią gwarancję uczciwości i transparentności w kontaktach ze środowiskiem medycznym.

Prowadzimy aktywny partnerski dialog, zmierzający do wypracowania rozwiązań, które  umożliwią współpracę pomiędzy lekarzem a firmą farmaceutyczną, opartą o najwyższe standardy etyczne. We współpracy z lekarzami, najwyższą wagę przywiązujemy do wiarygodności i odpowiedzialności w osiągnięciu naszego ostatecznego celu, jakim jest służenie pacjentom.

Dobro Pacjentów i Środowiska Medycznego

Wykazując uczciwość i podkreślając etykę naszych relacji zdobędziemy poparcie pacjentów i środowiska zewnętrznego. Transparentność we wszystkim co robimy i postępowanie zgodne z zasadami etyki pozwoli nam na kontynuowanie naszych relacji. Możemy być tego pewni, że stosując najwyższe standardy etyki działamy dla dobra pacjentów i środowiska medycznego.

Działalność Edukacyjna

Lilly jako wiodąca innowacyjna firma farmaceutyczna dąży do tworzenia i oferowania przełomowych produktów leczniczych, pomagających ludziom żyć dłużej, zdrowiej i bardziej aktywnie. Jednym z komponentów tego celu jest także wspieranie inicjatyw edukacyjnych. Lilly wspierając rozwój środowiska medycznego jest często uczestnikiem licznych konferencji i kongresów. W prowadzonych przez nas działaniach przestrzegamy najsurowszych norm etycznego postępowania.