Wsparcie organizacji pacjenckich

Organizacje pacjenckie odgrywają ważną rolę w zapewnianiu chorym i ich bliskim grup wsparcia oraz przekazywaniu informacji na temat danej jednostki chorobowej i sposobów radzenia sobie z chorobą na codzień. Stowarzyszenia pacjentów prowadzą również prozdrowotne kampanie edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób i zdrowego trybu życia.
Firma Eli Lilly w różnych krajach angażuje się we współpracę z organizacjami pacjentów w celu podnoszenia świadomości profilaktyki zdowotnej, jak również jednostek chorobowych, w których firma Lilly się specjalizuje. Współpraca realizowana jest w sposób transparentny i zgodny z najwyższymi standardami etycznymi, przepisami prawa, procedurami firmy oraz branżowymi kodeksami etycznymi obowiązującymi firmę w danym kraju.

Eli Lilly, jako członek organizacji EFPIA (Europejskiej Federacji Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych) oraz sygnotariusz kodeksu EFPIA, wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu szerzenie idei transparentoności w kontaktach firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym. Eli Lilly Polska realizuje te zobowiązania poprzez aktywny udział z pracach Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, która to na lokalnym gruncie polskim implementuje standardy wypracowane przez EFPIA oraz podejmuje inicjatywy pozytywnie wpływających na tworzenie rozwiązań systemowych w dziedzinie ochrony zdrowia.

W związku z wymogami kodeksu etycznego EFPIA (Europejskiej Federacji Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych), jak również zgodnie z zapisami branżowego „Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego, Współpracy z Przedstawicielami Ochrony Zdrowia i Organizacjami Pacjentów”[1] firma Lilly Polska upublicznia  cel i warunki współpracy z organizacjami pacjenckimi. Dane dotyczące współpracy z polskimi organizacjami pacjentów za kolejne lata będą raportowane na stronie www.lilly.pl najrzadziej raz w roku w terminie do końca marca kolejnego roku.

Przedstawiamy poniżej informację o wparciu finansowym, jakiego firma Lilly udzieliła w 2016, 2017 i 2018 roku polskim organizacjom pacjenckim:

 

Nazwa Organizacji Pacjenckiej

Rodzaj i cel wsparcia                              

Wysokość wsparcia

Termin realizacji wsparcia

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków-Zarząd Główny

Reklama w Biuletynie PSD podkreślajaca dziedzictwo Lilly w leczeniu cukrzycy. 10,800 PLN

2018 r.

Psoriasis Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Chorych Na Łuszczycę

Społeczna świadomościowa kampania edukacyjna na temat łuszczycy "Odkryj, poznaj, zaakceptuj" (spotkanie edukacyjne dla pacjentów z łuszczycą, konferencja prasowa, materiały edukacyjne w postaci spotów wideo, infografiki, kalendarz 2019, edukacja na stronie www.luszczyca.edu.pl) 45,000 PLN

2018 r.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą

Wsparcie polegające na przekazaniu materiałów edukacyjnych dla pacjentów (książek) 359 euro (równowartość ok. 1423 zł)

Grudzień 2016 r.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Wsparcie polegające na przekazaniu materiałów edukacyjnych dla pacjentów (ulotek) 537 euro (równowartość ok. 2130 zł)

Kwiecień 2016 r.