Wsparcie organizacji pacjenckich

Organizacje pacjenckie odgrywają ważną rolę w zapewnianiu chorym i ich bliskim grup wsparcia oraz przekazywaniu informacji na temat danej jednostki chorobowej i sposobów radzenia sobie z chorobą na codzień. Stowarzyszenia pacjentów prowadzą również prozdrowotne kampanie edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób i zdrowego trybu życia.
Firma Eli Lilly w różnych krajach angażuje się we współpracę z organizacjami pacjentów w celu podnoszenia świadomości profilaktyki zdowotnej, jak również jednostek chorobowych, w których firma Lilly się specjalizuje. Współpraca realizowana jest w sposób transparentny i zgodny z najwyższymi standardami etycznymi, przepisami prawa, procedurami firmy oraz branżowymi kodeksami etycznymi obowiązującymi firmę w danym kraju.

Eli Lilly, jako członek organizacji EFPIA (Europejskiej Federacji Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych) oraz sygnotariusz kodeksu EFPIA, wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu szerzenie idei transparentoności w kontaktach firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym. Eli Lilly Polska realizuje te zobowiązania poprzez aktywny udział z pracach Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, która to na lokalnym gruncie polskim implementuje standardy wypracowane przez EFPIA oraz podejmuje inicjatywy pozytywnie wpływających na tworzenie rozwiązań systemowych w dziedzinie ochrony zdrowia.

W związku z wymogami kodeksu etycznego EFPIA (Europejskiej Federacji Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych), jak również zgodnie z zapisami branżowego „Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego, Współpracy z Przedstawicielami Ochrony Zdrowia i Organizacjami Pacjentów”[1] firma Lilly Polska upublicznia  cel i warunki współpracy z organizacjami pacjenckimi. Dane dotyczące współpracy z polskimi organizacjami pacjentów za kolejne lata będą raportowane na stronie www.lilly.pl najrzadziej raz w roku w terminie do końca marca kolejnego roku.

Przedstawiamy poniżej informację o wsparciu finansowym, jakiego firma Lilly udzieliła w 2017, 2018 i 2019 roku polskim organizacjom pacjenckim:

 

Nazwa Organizacji Pacjenckiej

Rodzaj i cel wsparcia                              

Wysokość wsparcia

Termin realizacji wsparcia

AMICUS Fundacja Łuszczycy i ŁZS

Sponsorowanie debaty expertów oraz konferencji prasowej podczas Światowego Dnia Łuszczycy 15,000 PLN

2019 r.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Zarząd Główny

Reklama edukacyjna w biuletynie PSD 9,000 PLN

2019 r.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków-Zarząd Główny

Reklama w Biuletynie PSD podkreślajaca dziedzictwo Lilly w leczeniu cukrzycy. 10,800 PLN

2018 r.

Psoriasis Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Chorych Na Łuszczycę

Społeczna świadomościowa kampania edukacyjna na temat łuszczycy "Odkryj, poznaj, zaakceptuj" (spotkanie edukacyjne dla pacjentów z łuszczycą, konferencja prasowa, materiały edukacyjne w postaci spotów wideo, infografiki, kalendarz 2019, edukacja na stronie www.luszczyca.edu.pl) 45,000 PLN

2018 r.