Lilly stawia na

Przejrzystość

Doświadczenie nauczyło nas, że przejrzystość działań może pomóc budować zaufanie naszych partnerów. Przejrzystość chroni także przed korupcją i nieetycznymi praktykami biznesowymi. Słuchając naszych partnerów i otwarcie odpowiadając na ich uwagi, możemy doskonalić sposób prowadzenia naszej działalności.

Stosując zasadę ujawniania informacji, Lilly stała się pierwszą firmą farmaceutyczną, która z własnej inicjatywy prowadzi internetowy rejestr badań klinicznych. Począwszy od 2002 roku, Lilly zarejestrowała na stronie internetowej http://www.clinicaltrials.gov/ wszystkie sponsorowane przez siebie badania kliniczne fazy II, III i IV prowadzone w dowolnym miejscu na świecie, które rozpoczęto w dniu 15 października 2002 r. lub później. Ponadto nasza firma rozpoczęła rejestrację wszystkich badań klinicznych fazy I, które podjęto w dniu 1 października 2010 r. lub później.

Wierzymy także, iż niezbędna w budowaniu zaufania jest przejrzystość praktyk biznesowych w odniesieniu do płatności oraz innych form wynagrodzenia dla lekarzy. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż takie płatności mogą być błędnie interpretowane, jeśli są traktowane jako poufne. W rezultacie podjęliśmy szereg kroków, aby udostępniać informacje dotyczące naszych kontaktów z głównymi partnerami, którzy dążą do rozwoju medycyny.

Stop fałszowaniu leków!
Dowiedz się więcej