Programy społeczne

Lilly organizowała warsztaty dla lekarzy - „Czy warto czekać”, dotyczące powikłań cukrzycowych, programy stypendiów i grantów naukowych w dziedzinie diabetologii oraz wsparcie stypendialne dla studentów i absolwentów wyższych uczelni np. w ramach programu „Krok do Kariery”. Od 2009 roku polski oddział Lilly bierze udział w Światowym Dniu Wolontariatu Lilly
Idea wspierania środowiska naturalnego i społeczeństw lokalnych w Eli Lilly & Co. ma długą tradycję. Od początku swego istnienia firma organizuje działania na rzecz ochrony przyrody, bezpieczeństwa pracy oraz wspierania społeczności lokalnych. Często mają one zasięg globalny. Taką właśnie inicjatywą jest Program Partnerstwo Lilly MDR-TB.
Największy globalny program CSR Lilly: Partnerstwo Lilly MDR-TB  Inicjatywa mająca na celu powstrzymanie gruźlicy wielolekoopornej.

 

Zarówno diagnostyka, jak i leczenie gruźlicy wielolekoopornej stanowi ogromny problem społeczny oraz wyzwanie dla współczesnej medycyny. Nieleczona lub niewłaściwie leczona gruźlica prowadzi do powstania nowych szczepów bakterii, niemal całkowicie opornych na współczesne leki. Z tych względów firma Eli Lilly postanowiła zainicjować ogólnoświatową inicjatywę, zrzeszającą 22 partnerów – instytucje oraz organizacje prywatne i publiczne z różnych krajów świata. Problem gruźlicy opornej na terapię jest obecnie tak poważny, że tylko współpraca wielu podmiotów może zapewnić sukces kampanii mającej na celu wyeliminowanie tej choroby oraz ocalenie życia cierpiących na nią ludzi.

Program Partnerstwo Lilly MDR-TB został stworzony po to, aby pomóc w opanowaniu i ostatecznym zwalczeniu gruźlicy wielolekoopornej (MDR-TB). Obejmuje on swoim zasięgiem ponad 50 krajów.

Firma Eli Lilly zdecydowała się przekazać 135 milionów dolarów, a także leki i technologię, aby zwiększyć dostępność leczenia i skoncentrować wykorzystanie globalnych zasobów na zapobieganiu, diagnostyce i leczeniu osób cierpiących na wielolekooporną postać gruźlicy.

Od 2003 roku Eli Lilly przekazuje swoją technologię, receptury oraz znaki towarowe producentom z krajów należących do najbardziej obciążonych chorobą, takich jak: RPA, Chiny, Indie oraz Rosja. Dzięki takiemu podejściu do problemu nie tylko umożliwia pacjentom dostęp do leków po niższej cenie, ale również wspiera lokalne gospodarki i produkcję wysokiej jakości leków. 
Eli Lilly udostępnia także swoją wiedzę specjalistyczną dotyczącą procesu wytwarzania leków. Zapewnia wsparcie finansowe pozwalające na zakup niezbędnego wyposażenia zakładów produkcyjnych oraz szkolenia w zakresie zasad dobrych praktyk produkcyjnych. Eli Lilly wynegocjowała umowy z firmami uczestniczącymi w projekcie transferu technologii, w tym także porozumienie w sprawie cen produktów stosowanych w ramach programów terapeutycznych sponsorowanych przez Światową Organizację Zdrowia i organizacje pozarządowe.