Kodeks Przejrzystości

Kodeks Przejrzystości firm farmaceutycznych zrzeszonych w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Kodeks Przejrzystości to część europejskiego projektu, którego celem jest zwiększenie transparentności współpracy branży ze środowiskiem medycznym. Został przygotowany przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), którą w Polsce reprezentuje INFARMA.

Kodeks Przejrzystości jest samoregulacją innowacyjnych firm farmaceutycznych zrzeszonych w INFARMIE i określa zasady udostępniania informacji na temat współpracy firm z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Zgodnie z Kodeksem Przejrzystości od 2016 roku wszystkie firmy członkowskie INFARMY za wiedzą i zgodą przedstawicieli zawodów medycznych oraz organizacji ochrony zdrowia upublicznią wysokość wynagrodzeń i innych świadczeń związanych ze współpracą.

Współpraca firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia od dawna jest motorem napędowym rozwoju w dziedzinie opieki nad pacjentem i postępu innowacyjnej medycyny. Przedstawiciele zawodów medycznych oraz współpracujące z nimi organizacje dostarczają branży farmaceutycznej cennej, niezależnej i fachowej wiedzy opartej na doświadczeniu klinicznym i praktyce w leczeniu. Co więcej, przedstawiciel zawodów medycznych, jako pierwszy punkt kontaktu z pacjentem, dysponuje nieocenioną wiedzą na temat rezultatów leczenia pacjentów i prowadzenia terapii. Ta specjalistyczna wiedza pomaga nam w coraz lepszym dostosowywaniu produktów do potrzeb pacjentów, a tym samym w kompleksowym doskonaleniu opieki nad chorymi.

Pracownicy i organizacje opieki zdrowotnej powinni otrzymywać adekwatne wynagrodzenie za pracę, którą świadczą na rzecz firm farmaceutycznych. Kodeks Przejrzystości umożliwia rzetelne i transparentne pokazanie zakresu oraz wartości tej współpracy i stanowi ważny krok w kierunku budowy większego zaufania między branżą farmaceutyczną, środowiskiem medycznym a pacjentami.

Sygnatariusze Kodeksu Przejrzystości tj. firmy członkowskie Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), zobowiązani są udostępnić wszystkie transfery korzyści, takie jak wsparcie udziału w wydarzeniach edukacyjnych poświęconych zagadnieniom medycznym, honoraria dla prelegentów oraz doradztwo na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia.

Zgodnie z obowiązującym prawem zbieranie i publikacja danych osobowych będzie się odbywać wyłącznie za zgodą przedstawicieli zawodów medycznych, którzy mają prawo nie wyrazić zgody na publikację swoich danych. Wówczas dane dotyczące współpracy z nimi zostaną dodane do danych zagregowanych. Zgodnie z Kodeksem Przejrzystości, a także z Ustawą o ochronie danych osobowych, każda osoba może poprosić o usunięcie swoich danych osobowych, a także ich uaktualnienie, uzupełnienie lub sprostowanie informacji nieprawdziwych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o Kodeksie Przejrzystości prosimy o zapoznanie się z materiałami dostępnymi na stronie internetowej

Wszystkie pytania dotyczące wdrożenia Kodeksu przez firmę Lilly w Polsce należy kierować telefonicznie pod numerem: +48 22 440 3300 (Recepcja Lilly) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ciupak_magdalena@lilly.com


2017 Kodeks Przejrzystości – Raport
2017 Kodeks Przejrzystości – Nota Metodologiczna
2018 Kodeks Przejrzystości – Raport
2018 Kodeks Przejrzystości – Nota Metodologiczna
2019 Kodeks Przejrzystości – Raport
2019 Kodeks Przejrzystości – Nota Metodologiczna

Aby zobaczyć raporty Eli Lilly dla innych krajów członkowskich EFPIA kliknij tutaj.