Odpowiedzialność

nie jest kaprysem, lecz stanowi podstawę tego, kim jesteśmy.

Od niemal 140 lat firma Eli Lilly and Company angażuje się w działania ukierunkowane na bycie odpowiedzialnym obywatelem społeczności globalnej – w dużej mierze poprzez długą historię działalności filantropijnej.

Obecnie nasze podejście do zagadnienia odpowiedzialności społecznej wykracza poza ramy działań charytatywnych i sięga aż do podstaw działalności gospodarczej firmy. Aby służyć pacjentom, spełniać potrzeby społeczne i zmniejszyć nasz wpływ na środowisko, wykorzystujemy wiedzę naukową, techniczną i gospodarczą.

 

Poprzez działania umożliwiające zwiększenie dostępu do leków dążymy także do poprawy stanu zdrowia ludzi na całym świecie, pracując nad umocnieniem strategii sprzyjających poprawie stanu zdrowia, niosąc pomoc osobom potrzebującym oraz aktywnie uczestnicząc w życiu społeczeństw, którym służymy.

Wierzymy, że współpraca z instytucjami rządowymi oraz z innymi zainteresowanymi podmiotami buduje zaufanie i wzmacnia działania dotyczące przekazywania wartości pacjentom i społeczeństwu. Wiemy również, że prowadzenie działalności w odpowiedzialny sposób umożliwia nam pozyskiwanie zdecydowanych, pełnych pasji i kreatywnych pracowników – osób, które pragną, aby ich talent stanowił wkład w naszą misję poprawy stanu zdrowia ludzi na świecie.

Nasze programy mają zasięg globalny, lecz gwarantujemy, że skutki naszej pracy są odczuwalne także na poziomie lokalnym dzięki zaangażowaniu w życie społeczności, w których działamy.