Odpowiedzialność

stanowi podstawę tego, kim jesteśmy

Od ponad140 lat firma Eli Lilly and Company angażuje się w działania ukierunkowane na bycie odpowiedzialnym obywatelem globalnej społeczności.

Nasze podejście do odpowiedzialności społecznej oraz zrównoważonego rozwoju wykracza poza ramy działań charytatywnych i sięga aż do podstaw działalności gospodarczej firmy.

Aby służyć pacjentom, odpowiadać na potrzeby społeczne oraz zmniejszać nasz wpływ na środowisko naturalne, wykorzystujemy wiedzę naukową, techniczną i gospodarczą.
 
Poprzez działania umożliwiające zwiększenie dostępu do innowacyjnych leków dążymy do poprawy stanu zdrowia ludzi na całym świecie.
Pracujemy nad umocnieniem strategii sprzyjających poprawie stanu zdrowia, niosąc pomoc osobom potrzebującym oraz aktywnie uczestnicząc w życiu społeczeństw, którym służymy.

Wierzymy, że współpraca z instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi interesariuszami buduje zaufanie, a także wzmacnia działania dotyczące budowania wartości, które służyć będą pacjentom i społeczeństwu.

Jesteśmy świadomi, że prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny umożliwia nam pozyskiwanie pełnych pasji pracowników – osób, które pragną, aby ich talent stanowił wkład w naszą misję poprawy stanu zdrowia ludzi na świecie.

Nasze programy mają zasięg globalny, a skutki naszej pracy są odczuwalne także na poziomie lokalnym dzięki zaangażowaniu w życie społeczności, w których działamy.