Najważniejsze fakty

Lilly w liczbach
  • Ponad 140 lat historii i dziedzictwa w dążeniu do poprawy jakości życia ludzi – firma istnieje od 10 maja 1876 r.;
  • Siedziba główna w Indianapolis, w stanie Indiana.
  • Około 34 tysięcy pracowników na całym świecie.
  • Ponad 7 700 pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową.
  • Badania kliniczne prowadzone w ponad 55 krajach.
  • Fabryki leków w 13 krajach.
  • Placówki badawczo-rozwojowe w 8 krajach.
  • Sprzedaż produktów w 125 krajach.
  • W ostatniej dekadzie podwojenie rocznych wydatków na działalność badawczo-rozwojową w Europie do kwoty ponad 450 milionów euro.
  • Kwota 1,2 miliarda euro zainwestowana w produkcję w ciągu 10 lat.

Lilly wspiera inicjatywę w zakresie leków innowacyjnych (Innovative Medicines Initiative; http://www.imi.europa.eu/), związaną z najszerszą współpracą o charakterze prywatno-publicznym dotyczącą działalności badawczo-rozwojowej w odniesieniu do nauk przyrodniczych, i aktywnie uczestniczy w około 19 projektach związanych z diabetologią, neurologią oraz onkologią (inwestycje wynoszące ponad 20 milionów euro).