Lilly w Polsce

Eli Lilly Polska to innowacyjna firma farmaceutyczna, będąca cześcią amerykańskiego koncernu Eli Lilly and Company.  
Firma istnieje na polskim rynku od 1977. 
W Polsce, Eli Lilly prowadzi promocję i sprzedaż innowacyjnych produktów leczniczych stosowanych w leczeniu m.in.: cukrzycy, nowotworów, chorób serca i układu krążenia, zaburzeń erekcji, ADHD oraz schizofrenii.
Nasze leki przynoszą wymierne korzyści pacjentom i instytucjom ochrony zdrowia, przyczyniając się do redukcji kosztów leczenia.

Kluczową rolę w działaności Eli Lilly Polska odgrywa prowadzenie i wspieranie prozdrowotnych programów edukacyjnych, kierowanych zarówno do pacjentów, ogółu społeczeństwa, jak i do środowiska medycznego.

Eli Lilly & Company jest innowacyjną firmą farmaceutyczną, prowadzącą wiele badań naukowych w poszukiwaniu nowych leków. Efektem pracy licznego grona naukowców są przełomowe farmaceutyki, które pozwalają zwyciężać w walce z przewlekłymi i nieuleczalnymi dotąd chorobami, cieszyć się życiem i zdrowiem. Jako lider branży farmaceutycznej, którego motorem rozwoju jest innowacja, Eli Lilly nieustannie poszukuje metod walki z dotychczas nierozwiązanymi problemami medycznymi.