Jak działamy?

Poznaj nas bliżej

Podstawowe wartości wyznawane przez Lilly – uczciwość, dążenie do doskonałości i szacunek dla ludzi – kierują wszystkimi podejmowanymi przez nas działaniami. Ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za kulturę i reputację naszej firmy, SPOSÓB PROWADZENIA działalności jest dla nas tak samo ważny, jak nasze DZIAŁANIA.

Od ponad 140 lat traktujemy działalność naszej firmy z głębokim poczuciem obowiązku wobec osób, którym służymy: pacjentów i ich rodzin, lekarzy i pozostałych osób związanych ze służbą zdrowia, pracowników, udziałowców, dostawców, partnerów biznesowych oraz społeczności, dla których pracujemy.

Będąc wiodącą firmą farmaceutyczną, szukamy rozwiązań w odniesieniu do niektórych z najbardziej naglących i niespełnionych potrzeb medycznych na świecie. Odkrywamy i opracowujemy produkty, stosując rygorystyczne testy zgodnie z najwyższymi standardami naukowymi i etycznymi. Dążymy do stworzenia produktów, które spełniają obietnicę składaną przez Lilly.

Naszym celem jest osiągnięcie doskonałości. Zasady i procedury obowiązujące w naszej firmie mają na celu nie tylko przestrzeganie przepisów lokalnych i wytycznych branżowych. Opracowaliśmy ścisłe wewnętrzne zasady i procedury, dzięki którym wszelkie kontakty z zainteresowanymi osobami – pracownikami służby zdrowia, grupami wsparcia dla pacjentów, krajowymi urzędami ds. rejestracyjnych oraz pacjentami – prowadzone są zgodnie z najwyższymi normami etycznymi.