Lilly w Europie

Od czasu założenia w 1934 roku swojej pierwszej zagranicznej spółki zależnej w Wielkiej Brytanii Lilly w istotny sposób zaznacza swoją obecność w Europie.

• W ciągu ostatnich 10 lat Lilly podwoiła roczne wydatki na działalność badawczo-rozwojową w Europie do kwoty ponad 450 milionów euro i obecnie zatrudnia w tym regionie około 9000 pracowników.

• W Europie, oprócz szerokiej sieci zakładów wytwórczych, posiadamy dwie placówki badawcze: w Wielkiej Brytanii i w Hiszpanii. 

• Około jedna trzecia naszych światowych badań klinicznych prowadzona jest w Europie, a ich łączne koszty kształtują się na poziomie 125 milionów euro rocznie.

• Nasze europejskie zakłady wytwórcze to ważne firmy eksportowe obsługujące pozostałe regiony świata. Nasz zakład w Hiszpanii zajmuje się eksportem produktów do ponad 120 krajów na świecie, a 92% produktów wytwarzanych w zakładzie we Francji jest eksportowanych do ponad 100 krajów na pięciu kontynentach.

• Ośrodek badań naukowych Lilly w Wielkiej Brytanii stanowi kolebkę wielu z naszych pionierskich innowacji oraz ośrodek doskonalenia w dziedzinie neurologii. Obecnie ośrodek zatrudnia ponad 600 pracowników, którzy pracują w ramach 30 obszarów naukowych.

• Lilly wspiera inicjatywę w zakresie leków innowacyjnych (Innovative Medicines Initiative, IMI), związaną z najszerszą współpracą o charakterze prywatno-publicznym dotyczącą działalności badawczo-rozwojowej w odniesieniu do nauk przyrodniczych, i aktywnie uczestniczy w około 19 projektach związanych z diabetologią, neurologią oraz onkologią (inwestycje wynoszące ponad 20 milionów euro).