Kontakt

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 18 A

02-092 Warszawa, Polska

Tel. (+48 22) 440 33 00

Fax (+48 22) 440 35 50

Informacja o ochronie prywatności

 

Eli Lilly Polska sp. z o.o. nie posiada zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i nie prowadzi obrotu produktami leczniczymi. Prosimy o niekierowanie zamówień na produkty na wyżej wskazany adres mailowy naszej spółki. Sprzedaż produktów Eli Lilly na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą dystrybutorzy (Neuca S.A., PGF S.A., Farmacol S.A. oraz Phoenix Pharma Polska sp. z o.o.), z którymi należy się kontaktować w sprawie zamówień.


 

NIP 526-10-12-594 REGON 010741154 Kapitał zakładowy: 10.023.734,00 PLN Rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 34645

 

ZGŁOSZENIE NARUSZENIA / MOŻLIWEGO NARUSZENIA ZASAD ETYKI: Jeśli sądzisz, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nasza firma naruszyła obowiązujące przepisy lub nawet tylko nasze własne zasady i wartości, to prosimy o poinformowanie nas o tym za pośrednictwem infolinii Lilly Ethics and Compliance Global Hotline pod numerem 1-800-815-2481 lub za pośrednictwem strony www.lillyethics.ethicspoint.com. Należy pamiętać, że osoby korzystające z infolinii spoza terytorium Stanów Zjednoczonych będą informowane o sposobie zgłaszania takich przypadków zgodnie z miejscowymi procedurami. Kliknij tutaj, jeśli znajdujesz się w kraju, w którym obowiązują ograniczenia w przekazywaniu takich zgłoszeń za pośrednictwem infolinii. Instrukcję, jak skorzystać z połączenia bezpośredniego pobierzesz tutaj.

INFOLINIA DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK MEDYCZNYCH: Jeśli reprezentujesz placówkę medyczną i masz pytania dotyczące rejestru wynagrodzeń wypłacanych lekarzom lub jeśli sądzisz, że przedstawiciel Lilly w niewłaściwy sposób promuje produkty lub postępuje w sposób budzący wątpliwości,  możesz skontaktować się z firmą Lilly pod numerem 1-877-237-8197 lub odwiedzić naszą stronę helpline. Należy zwrócić uwagę, że podany numer telefonu i adres strony internetowej przeznaczone są wyłącznie dla pracowników instytucji służby zdrowia. Prośby o  kontakt z przedstawicielem  Lilly należy przekazywać za pośrednictwem infolinii Lilly Answers Center (TLAC) pod numerem 1-800-545-5979.