Kariera

Każda akcja wywołuje reakcję.
Jedna myśl może rozbudzić ciekawość.
Jeden krok może prowadzić do odkrycia.
Jedno dzieło może poprawić jakość życia milionów ludzi.
Każda Twoja decyzja to nowe możliwości.
Spraw, by przyszłość była lepsza.
Niech praca w Lilly stanie się Twoim następnym osiągnięciem.
Wykorzystaj w pełni swój potencjał!

Firma Lilly jest pracodawcą stosującym zasadę równości szans. Rekrutuje, zatrudnia, szkoli i promuje pracowników bez względu na przynależność etniczną, kolor skóry, wyznanie, płeć, pochodzenie narodowościowe, obywatelstwo oraz niepełnosprawność.