Kariera

Firma Lilly jest pracodawcą stosującym zasadę równych szans. Rekrutuje, zatrudnia, szkoli i promuje pracowników bez względu na przynależność etniczną, kolor skóry, wyznanie, płeć, pochodzenie narodowościowe, obywatelstwo oraz niepełnosprawność.
Jesteśmy firmą farmaceutyczną, ale swoje miejsce w Lilly znajdują ludzie z różnymi doświadczeniami i wykształceniem.
Łączy nas wspólna pasja do ulepszania świata i szukania rozwiązań pozwalających poprawiać jakość życia ludzi na całym świecie.

KOGO POSZUKUJEMY?
Najczęściej szukamy kandydatów do działów: medycznego i marketingu oraz kandydatów na przedstawicieli farmaceutycznych.

W dziale medycznym najlepiej odnajdują się absolwenci uczelni medycznych oraz takich kierunków jak: biologia, chemia, biotechnologia itp.

W dziale marketingu zatrudniamy zarówno absolwentów uczelni medycznych, jak i kierunków ekonomicznych (ekonomia, zarządzanie, marketing itp.).

Jako przedstawiciele pracują ludzie z różnym wykształceniem i doświadczeniem – wszystkim kandydatom zapewniamy niezbędne szkolenia.

JAK SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ?
Zapraszamy do zakładki Kontakt, gdzie znajdują się nr telefonu i adres firmy Eli Lilly Polska.