Informacje

Dla pracowników służby zdrowia

Szczegółowe informacje dotyczące konkretnych obszarów terapeutycznych dostępne są na stronach poniżej.

 

Hipoglikemia
i jej następstwa.

Wielowymiarowa analiza problemu.

Pobierz raport opracowany w marcu 2018 r. pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Pobierz streszczenie raportu
Pobierz pełen raport

 

Informacje zawarte na tych stronach są przeznaczone dla pracowników służby zdrowia. Strony nie zawierają informacji przeznaczonych dla pacjentów.

 

PP-LILLY-PL-0003