Informacje

Dla pracowników służby zdrowia

Szczegółowe informacje dotyczące konkretnych obszarów terapeutycznych dostępne są na stronach poniżej.

 

Hipoglikemia
i jej następstwa.

Wielowymiarowa analiza problemu.

Pobierz raport opracowany w marcu 2018 r. pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Pobierz streszczenie raportu

 

Informacje zawarte na tych stronach są przeznaczone dla pracowników służby zdrowia. Strony nie zawierają informacji przeznaczonych dla pacjentów.