MEDIA

 

Kontakt z mediami

Jolanta Siporska

Market Access Manager

Tel. (22) 440 33 00

E-mail: media@lists.lilly.com