Badania i rozwój

ZDECYDOWANIE STAWIAMY NA ODKRYWANIE

Laboratoria Badawcze firmy Lilly (LRL) zajmują się odkrywaniem i opracowywaniem innowacyjnych leków, które umożliwiają pacjentom dłuższe, zdrowsze i szczęśliwsze życie. Odbywa się to w rzetelny i oszczędny sposób, w atmosferze optymizmu, współdziałania, jakości i zgodności.

Nasze wydatki związane z pracami badawczo-rozwojowymi od wielu lat utrzymują się na niezmiennie wysokim poziomie, czego efektem jest jeden z największych systemów produkcji w branży, dysponujący obecnie ponad 60 potencjalnym lekami będącymi w fazie opracowania.

„Badania naukowe to serce biznesu i dusza przedsiębiorstwa”.
Eli Lilly, wnuk założyciela firmy Lilly – pułkownika Eli Lilly

Posiadając placówki badań i rozwoju w 8 krajach i prowadząc badania kliniczne w ponad 55 krajach,  Lilly inwestuje ogromny procent dochodów ze sprzedaży na cele badawczo-rozwojowe – około 20%. W ostatniej dekadzie roczne wydatki na działalność badawczo-rozwojową w Europie zostały podwojone do kwoty wynoszącej ponad 450 milionów euro.

Firma Lilly wspiera inicjatywę w zakresie leków innowacyjnych (Innovative Medicines Initiative; http://www.imi.europa.eu/), związaną z najszerszą współpracą o charakterze prywatno-publicznym dotyczącą działalności badawczo-rozwojowej w odniesieniu do nauk przyrodniczych, i aktywnie uczestniczy w około 19 projektach związanych z diabetologią, neurologią oraz onkologią (inwestycje wynoszące ponad 20 milionów euro).